"offer several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: offer money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferować kilka pieniądze
  1. offer czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How come he offered me money in the first place?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo