"offer one's money" — Słownik kolokacji angielskich

offer one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferować czyjś pieniądze
  1. offer czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    How come he offered me money in the first place?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo