"offer news" — Słownik kolokacji angielskich

offer news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta wiadomości
  1. offer czasownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then he offers good news: "Let me assure you there is hope."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo