"offer money" — Słownik kolokacji angielskich

offer money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta pieniądze
  1. offer czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How come he offered me money in the first place?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo