BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"offer for money" — Słownik kolokacji angielskich

offer for money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj zarobkowo
  1. offer czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is a well-equipped and comfortable hotel, offering good value for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo