BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"offended at" — Słownik kolokacji angielskich

offended at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urażony przy
  1. offend czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    And I believe now that he was actually offended at the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo