"of waste disposal" — Słownik kolokacji angielskich

of waste disposal kolokacja
Popularniejsza odmiana: of disposal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z usuwania
  1. of przyimek + disposal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Similarly, I am in your power of disposal, even though the meeting was never held.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo