"of tube" — Słownik kolokacji angielskich

of tube kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the tube
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z rury
  1. of przyimek + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only thing I can see is a kind of tube.

    Podobne kolokacje: