ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of spending" — Słownik kolokacji angielskich

of spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wydatków
  1. of przyimek + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the new spending would go to education and services for children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo