"of several Hollywood celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: of celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilku hollywoodzkich sław
  1. of przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "She has also become a little bit of a celebrity in her own right."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo