"of one's brush" — Słownik kolokacji angielskich

of one's brush kolokacja
Popularniejsza odmiana: of brush
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś szczotka
  1. of przyimek + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has already had a number of brushes with the law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo