"of one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

of one's bag kolokacja
Popularniejsza odmiana: of bags
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś torba
  1. of przyimek + bag rzeczownik
    Silna kolokacja

    Also, the main thing I care about is the look of the bag.

    Podobne kolokacje: