BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"odwiązywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwiązywanie" po polsku

odwiązywanie

rzeczownik
 1. unbinding
czasownik
 1. untie
  • rozwiązywać (np. węzeł, sznurówki), odwiązywać
   Your shoe is untied. (Masz rozwiązany but.)
   Untie these straps. (Rozepnij te paski.)
   He untied the lace and retied it. (On rozwiązał sznurowadło i zawiązał je ponownie.)
 2. unbind
 3. abstringe   old use
  link synonim: unbind

powered by  eTutor logo