"odejść w pośpiechu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odejść w pośpiechu" po polsku

"odejść w pośpiechu" — Słownik kolokacji angielskich

hurry off kolokacja
 1. hurry czasownik + off particle = wyjść w pośpiechu, odejść w pośpiechu
  Bardzo silna kolokacja

  She wrote the note and was about to hurry off.

  Podobne kolokacje:
hurry away kolokacja
 1. hurry czasownik + away przysłówek = wyjść w pośpiechu, odejść w pośpiechu
  Bardzo silna kolokacja

  The woman said she had never heard of such a person, and hurried away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo