"oddychanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddychanie" po polsku

oddychanie

rzeczownik
 1. breathing **
  • oddech, oddychanie [niepoliczalny]
   I worry about my grandfather, he's very weak and has trouble breathing. (Martwię się o mojego dziadka, jest bardzo słaby i ma problemy z oddychaniem.)
  • oddychanie (np. o skórze w ubraniach bawełnianych)
   Be sure to wear clothes that enable breathing. (Upewnij się, że nosisz ubrania, które umożliwiają skórze oddychanie.)
  • oddychanie (np. wina po otwarciu butelki)
   Breathing of wine is important for its taste. (Oddychanie wina jest ważne dla jego smaku.)
 2. respiration   [niepoliczalny]
 3. respiring  
 4. suspiring  
obrazek do "breathe" po polsku I breathe in the L'homme respire, le poisson
czasownik
 1. breathe ***
  • oddychać [przechodni/nieprzechodni]
   Now, just breathe deeply, please. (Teraz, tylko oddychaj głęboko, proszę.)
   You seem to breathe quickly. (Zdajesz się szybko oddychać.)
   I can't breathe in a room full of cigarette smoke. (Nie mogę oddychać w pokoju pełnym dymu z papierosów.)
  • oddychać (np. o skórze w ubraniach bawełnianych) [nieprzechodni]
   Your skin won't breathe in this synthetic blouse. (Twoja skóra nie będzie oddychać w tej syntetycznej bluzce.)
   These shoes allow the skin to breathe. (Te buty pozwalają skórze oddychać.)
  • oddychać (np. butelka wina po otwarciu) [nieprzechodni]
   Let this bottle of wine breathe before we drink it. (Pozwól tej butelce wina pooddychać, zanim ją wypijemy.)
   This cheese has to breathe. (Ten ser musi oddychać.)
 2. respire  
 3. suspire  
 4. blawan   dawne użycie
phrasal verb
 1. breathe again  
  I will breathe again when I get my test score. (Odetchnę, kiedy otrzymam wynik egzaminu.)
 1. get a break
  • odetchnąć (odpocząć od czegoś), złapać oddech
   After she left her child with a baby-sitter, she finally could get a break. (Po tym jak zostawiła dziecko z opiekunką, w końcu mogła odetchnąć.)
 1. catch one's breath
  • odsapnąć, odetchnąć (np. po wysiłku fizycznym)
   Wait a moment, let me catch my breath. (Poczekaj chwilę, pozwól mi złapać oddech.)
   I didn't have time to catch my breath because I had to go to work. (Nie miałem czasu, żeby odsapnąć, bo musiałem iść do pracy.)
czasownik
 1. hold one's breath
  • wstrzymać oddech, nie oddychać (przez chwilę)
   Julie held her breath because she didn't want the burglar to hear her. (Julie wstrzymała oddech, bo nie chciała, żeby włamywacz ją usłyszał.)

Powiązane zwroty — "oddychanie"

rzeczownik
przymiotnik
oddechowy = respiratory +1 znaczenie

powered by  eTutor logo