"odd spelling" — Słownik kolokacji angielskich

odd spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwna pisownia
  1. odd przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The final card must be ENDATA (notice the odd spelling).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo