BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"odchodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odchodzenie" po polsku

odchodzenie

rzeczownik
 1. receding
 2. quitting
czasownik
 1. off *****
 2. leave *****
 3. quit ***
  • rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
   You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
 4. retire ***
  • opuszczać, odchodzić formal [INTRANSITIVE]
   He retired from Formula One after a serious accident. (On odszedł z Formuły 1 po poważnym wypadku.)
   This actor retired from my favourite TV series after ten years. (Ten aktor po dziesięciu latach odszedł z mojego ulubionego serialu telewizyjnego.)
 5. recede *
 6. depart formal **
 7. break *****
  • odejść, odchodzić (o wodach płodowych) [INTRANSITIVE]
   My water broke! (Wody mi odeszły!)
   Did your water break or did you just pee? (Czy twoje wody odeszły czy właśnie się posikałaś?)
 8. retrocede
phrasal verb
 1. go away **
 2. walk away **
 3. head off
 4. peel off
 5. come away with something
idiom
 1. edge away
 2. call it quits
rzeczownik
 1. retroceding
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. pass on *
  • odejść (umrzeć)
   She cried when she heard her brother passed on. (Ona płakała, kiedy usłyszała, że jej brat odszedł.)
   I couldn't believe my friend passed on. (Nie mogłem uwierzyć, że mój przyjaciel odszedł.)
 3. pass away
 4. come off **
 5. run off *
 6. shuffle off
czasownik
 1. divorce ***
  • oddzielić się, odejść [TRANSITIVE]
   He divorced the group and walked the opposite direction. (On oddzielił się od grupy i poszedł w przeciwnym kierunku.)
   Mark decided to divorce his team. (Mark postanowił odejść od swojej drużyny.)
 2. be off **
 3. congee
 4. skiddoo
 5. aroint old use , aroynt old use

Powiązane zwroty — "odchodzenie"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
wychodzić = look +2 znaczenia
obchodzić = celebrate +2 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
Zobacz także: odchodzenie z pracy

powered by  eTutor logo