"odłożyć słuchawkę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odłożyć słuchawkę" po polsku

odłożyć słuchawkę

IconExperience » I-Collection » Phone Hang Up Icon
phrasal verb
 1. hang up **
  • rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej)
   She hung up on me! (Ona rozłączyła się!)
   He gave his greeting to my family and hung up. (On przekazał życzenia mojej rodzinie i rozłączył się.)
   If you dialled the wrong number just apologize and hang up. (Jeśli wykręciłeś zły numer, po prostu przeproś i rozłącz się.)
 2. ring off
  • skończyć rozmowę, odłożyć słuchawkę
   She made me angry so I rang off. (Ona mnie zdenerwowała, więc odłożyłem słuchawkę.)
   I have to ring off now but I will call you again. (Muszę teraz skończyć rozmowę, ale znów do ciebie zadzwonię.)
 1. put down the receiver , replace the receiver
  • odłożyć słuchawkę (od telefonu)

Powiązane zwroty — "odłożyć słuchawkę"

czasownik

"odłożyć słuchawkę" — Słownik kolokacji angielskich

ring off kolokacja
 1. ring czasownik + off particle = skończyć rozmowę, odłożyć słuchawkę
  Bardzo silna kolokacja

  A heart attack, she said, and rang off before he could ask questions.

  Podobne kolokacje:
hang up kolokacja
 1. hang czasownik + up particle = rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej)
  Bardzo silna kolokacja

  She hung up before he could even ask what the problem had been.

  Podobne kolokacje:
 1. replace czasownik + receiver rzeczownik = odłożyć słuchawkę (od telefonu)
  Zwykła kolokacja

  He replaced the receiver and sat there for a long moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo