BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"occupy with affairs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się sprawami
  1. occupy czasownik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This patient is today entirely well and actively occupied with social, musical and family affairs.

powered by  eTutor logo