"obvious lie" — Słownik kolokacji angielskich

obvious lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wierutne kłamstwo
  1. obvious przymiotnik + lie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An obvious lie, but the Doctor had not meant to offend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo