"obszar powietrzny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obszar powietrzny" po polsku

"obszar powietrzny" — Słownik kolokacji angielskich

air space kolokacja
  1. air rzeczownik + space rzeczownik = obszar powietrzny
    Bardzo silna kolokacja

    In 1994 the 7N10 design was improved by filling the air space with lead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo