"obrót akcjami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrót akcjami" po polsku

"obrót akcjami" — Słownik kolokacji angielskich

stock trading kolokacja
  1. stock rzeczownik + trading rzeczownik = obrót akcjami, handel akcjami
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, stock trading has taken on a much different character.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo