"obrót (finansowy w firmie)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
finansowy = financial +1 znaczenie
dynamiczny (o firmie) = aggressive
wewnętrzny (np. dokument w firmie) = internal
rzeczownik
obrót = revolution , rev informal +10 znaczeń
zastrzyk (finansowy) = injection
niedobór (finansowy) = shortfall
rynek (np. finansowy, giełdowy) = market , mkt (skrót)
dostawca (o firmie, osobie) = supplier
sektor (np. finansowy) = segment
księgowość (dział księgowości w firmie) = accounts
kierownictwo (w firmie) = directorate
udział (np. w firmie) = interest
następca (osoba przejmująca pozycję w firmie po kimś) = heir
wynik finansowy = bottom line +1 znaczenie
rotacja (kadr w firmie) = turnover
stróż (pracownik w firmie, który kontroluje przepływ informacji w procesie decyzyjnym dokonywania zakupu) = gatekeeper
czasownik
zacząć pracować (w jakiejś firmie, organizacji) = enter
nabywać (np. udziały w firmie) = acquire
zbankrutować (o firmie) = crash
phrasal verb
wykupić coś (np. o udziałach w firmie) = buy something out

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
width , W (skrót) = szerokość
watt , W = wat (jednostka mocy)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie