"obrót (finansowy w firmie)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

przymiotnik
finansowy = financial +1 znaczenie
dynamiczny (o firmie) = aggressive
wewnętrzny (np. dokument w firmie) = internal , int. (skrót)
rzeczownik
obrót = revolution , rev informal +10 znaczeń
zastrzyk (finansowy) = injection
niedobór (finansowy) = shortfall
rynek (np. finansowy, giełdowy) = market , mkt (skrót)
sektor (np. finansowy) = segment
kierownictwo (w firmie) = directorate
dostawca (o firmie, osobie) = supplier
księgowość (dział księgowości w firmie) = accounts
udział (np. w firmie) = interest
wynik finansowy = bottom line +1 znaczenie
następca (osoba przejmująca pozycję w firmie po kimś) = heir
rotacja (kadr w firmie) = turnover
recepcja (w firmie) = outer office
czasownik
zacząć pracować (w jakiejś firmie, organizacji) = enter
nabywać (np. udziały w firmie) = acquire
zbankrutować (o firmie) = crash
phrasal verb
wykupić coś (np. o udziałach w firmie) = buy something out

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
width , W (skrót) = szerokość, szer. (skrót)
watt , W = wat (jednostka mocy), W (skrót)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie