PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"obowiązki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obowiązki" po polsku

obowiązki

Business Networking The Well-Rounded Mama: The Importance of Chores
rzeczownik
 1. business ***** , także: bidness American English dialect
 2. chores *
 3. mantle *  
  The mantle of the leader belongs to me. (Obowiązki przywódcy należą do mnie.)
rzeczownik
 1. duty ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It was his moral duty to help his brother. (To był jego moralny obowiązek, żeby pomóc swojemu bratu.)
  My duties include preparing reports and sales figures. (Moim obowiązkiem jest przygotowywanie raportów i wyników sprzedaży.)
  It was my sense of moral duty that made me come back and help her. (To moje poczucie moralnego obowiązku kazało mi wrócić i pomóc jej.)
  link synonim: obligation
  zobacz także: burden
 2. responsibility ****
  • obowiązek, odpowiedzialność [COUNTABLE]
   the ability or authority to act or decide on one's own, to be in charge of something
   He earns more money now, but he also has more responsibilities. (On zarabia teraz więcej pieniędzy, ale ma także więcej obowiązków.)
   One of my responsibilities is welcoming guests and answering phones. (Jednym z moich obowiązków jest witanie gości i odbieranie telefonów.)
   zobacz także: burden
 3. obligation **
  • zobowiązanie, obowiązek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He is under no obligation to stay here. (On nie ma obowiązku tu pozostać.)
   I had a moral obligation to help her. (Miałem moralny obowiązek pomóc jej.)
   You have your rights, but you also have obligations! (Masz swoje prawa, ale masz także obowiązki!)
   link synonim: duty
 4. chore *
  • obowiązek (nieprzyjemna praca)
   something you have to do that is boring and unpleasant
   I have some chores to do around the house. (Mam kilka obowiązków w domu, które muszę zrobić.)
 5. burden ***   [COUNTABLE]
  The defendant has the burden of producing sufficient evidence. (Obrońca ma obowiązek przedstawić wystarczające dowody.)
  zobacz także: duty, responsibility
 6. business ***** , także: bidness American English dialect
  • obowiązek, odpowiedzialność (sprawa, za którą ktoś powinien być odpowiedzialny) [UNCOUNTABLE]
   It was your business to watch your brother. (Twoją odpowiedzialnością było opiekowanie się bratem.)
   My business is to deal with the clients. (Moim obowiązkiem jest zajmować się klientami.)
 7. onus
 8. devoir
 9. duty bound  
 10. compulsoriness

Powiązane zwroty — "obowiązki"

rzeczownik
czasownik
mieć (pracę, obowiązki) = have
delegować (uprawnienia, obowiązki) = delegate
zaniedbywać (pracę, obowiązki) = slack
obowiązywać = obtain +6 znaczeń
zobowiązywać = oblige formal +4 znaczenia
przekazywać (władzę, obowiązki) = devolute formal , devolve
zobowiązywać się = pledge +1 znaczenie
przymiotnik
idiom
inne
przysłówek
obowiązkowo = dutifully +2 znaczenia
inne
phrasal verb
powiedzenie

powered by  eTutor logo