Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"obiema rękoma" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obiema rękoma" po polsku

"obiema rękoma" — Słownik kolokacji angielskich

with both hands kolokacja
Popularniejsza odmiana: with one's hands
  1. with przyimek + hand rzeczownik = obiema rękami, obiema rękoma, oburącz
    Zwykła kolokacja

    With one hand she held the hair back from her face.

    Podobne kolokacje: