"nowoczesność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nowoczesność" po polsku

nowoczesność

rzeczownik
  1. modernity * , modernness   oficjalnie [niepoliczalny]
    Personally, I have an unshaken belief in the optimism that comes from modernity and openness. (Osobiście, niezachwianie wierzę w optymizm biorący się z nowoczesności i otwartości.)
    Therein lies the true modernity and vision of our Union, a community rooted in shared values. (W tym leży prawdziwa nowoczesność i wizja naszej Unii, wspólnoty zakorzenionej we wspólnych wartościach.)

Powiązane zwroty — "nowoczesność"

przymiotnik
nowoczesny = modern , mod (skrót) potocznie +6 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo