"notowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "notowanie" po polsku

notowanie

rzeczownik
 1. recording **
  • pisanie, notowanie
   Recording what I say is mandatory. (Notowanie tego, co mówię, jest obowiązkowe.)
   Recording all of this doesn't make sense, I'll remember it. (Pisanie tego wszystkiego nie ma sensu, zapamiętam to.)
czasownik
 1. record *****
  • pisać, notować [TRANSITIVE]
   She recorded every single day in her journals. (Ona opisywała w swoich pamiętnikach każdy dzień.)
   Record everything I say. (Notuj wszystko, co powiem.)
 2. log **
  • rejestrować, notować
   You should log everything he says. (Powinieneś notować wszystko, co on mówi.)
   Her phone calls were logged. (Jej rozmowy telefoniczne były rejestrowane.)
 3. quote ***
  • podawać kurs, notować [TRANSITIVE]
   The business news always quote all the stocks. (Wiadomości biznesowe zawsze podają kurs wszystkich akcji.)
  • notować (o udziałach, spółkach na giełdzie) [TRANSITIVE]
   He sold his stocks after they quoted high enough to be profitable. (On sprzedał swoje akcje po tym, jak zanotowały tak wysoko, żeby mieć z tego zysk.)
 4. jot
czasownik
 1. note , *****
  • zanotować, zapisywać [TRANSITIVE]
   I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
   Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)
 2. take *****
phrasal verb
 1. get down *  
  I will get down your number. (Zanotuję sobie twój telefon.)
  The detective got down the car registration number. (Detektyw zanotował numer rejestracyjny samochodu.)
  link synonim: jot down
 2. jot down , , jot something down  
  She jotted down the list of things she had to do. (Ona zanotowała listę rzeczy, które musiała zrobić.)
  Mark jotted down in points his hopes and dreams. (Mark zanotował w punktach swoje nadzieje i marzenia.)
  link synonim: get down
phrasal verb
 1. take something down , także: take down something
 2. put something down , także: put down something *
 3. note something down
  • zapisać coś, zanotować coś
   "Buy potatoes, carrots, cucumbers..." "I have to note it down." ("Kup ziemniaki, marchewki, ogórki..." "Muszę to zanotować.")
   She noted down a list of things to do. (Ona zapisała listę rzeczy do zrobienia.)
   "Did you note down his every word?" "Yes." ("Zapisałaś każde jego słowo?" "Tak.")

Powiązane zwroty — "notowanie"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
notowany = recorded +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo