"noteworthy book" — Słownik kolokacji angielskich

noteworthy book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): godna uwagi książka
  1. noteworthy przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Who is the illustrator and why is the book both noteworthy and controversial?

    Podobne kolokacje: