"northern league" — Słownik kolokacji angielskich

northern league kolokacja
Popularniejsza odmiana: Northern Premier League
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północna liga
  1. northern przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He believed they were planning a "northern league" against France.

    Podobne kolokacje: