"normal season" — Słownik kolokacji angielskich

normal season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): normalna pora roku
  1. normal przymiotnik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This here was just a normal season for us," Adams said.

    Podobne kolokacje: