"non-winning season" — Słownik kolokacji angielskich

non-winning season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywając porę roku
  1. non-winning przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With their sixth-straight loss, the Raiders fell to 2-8, securing the team's fifth consecutive non-winning season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo