"non-Olympic sport" — Słownik kolokacji angielskich

non-Olympic sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie-olimpijski sport
  1. non-Olympic przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unlike the non-Olympic sport of karate, which involves the hands 80 percent of the time, taekwondo is 80 percent feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo