"nominate for picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nominuj na obraz
  1. nominate czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film was also nominated for best picture in the drama category.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo