"nocujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nocujący" po polsku

nocujący

przymiotnik
 1. overnight **
  • nocny, nocujący, całonocny (np. pociąg, gość, impreza)
   I caught an overnight train. (Złapałem nocny pociąg.)
   You can't stay here, we have another overnight guest. (Nie możesz tu zostać, mamy innego nocującego gościa.)
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
czasownik
 1. overnight **
  • nocować, przenocować
   You should overnight here, you have to rest. (Powinniście tutaj przenocować, musicie odpocząć.)
   We'll overnight in this inn, take your bags with you. (Przenocujemy w tej gospodzie, weźcie swoje torby ze sobą.)
 2. roost
phrasal verb
 1. put somebody up
  • przenocować kogoś, pozwalać zatrzymać się komuś (u siebie w domu)
   I'm sorry but I can't put you up this week. (Przepraszam, ale nie mogę cię przenocować w tym tygodniu.)
   She had a terrible fight with her husband, so I put her up. (Ona miała okropną awanturę z mężem, więc ją przenocowałam.)
czasownik
 1. crash ***
  • przenocować (np. u koleżanki) język mówiony [nieprzechodni]
   Don't worry, I'll crash at Jenny's house. (Nie martw się, przenocuję u Jenny.)
   Let's crash in a tent today and tomorrow we'll look for a hotel. (Przenocujmy dziś w namiocie, a jutro poszukamy hotelu.)

Powiązane zwroty — "nocujący"

rzeczownik
noc = night , także: nite potocznie +2 znaczenia
nocnik = po +3 znaczenia
nocowanie = sleepover +2 znaczenia
przymiotnik
nocny = nightly +5 znaczeń
czasownik
przysłówek
nocą = overnight +3 znaczenia

powered by  eTutor logo