"nightmarish image" — Słownik kolokacji angielskich

nightmarish image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszmarny obraz
  1. nightmarish przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But for all their differences, the survivors of Hotel Company can't shake the same nightmarish images of Hill 881.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo