ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"nieodparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieodparcie" po polsku

nieodparcie

przysłówek
 1. irresistibly
 2. inescapably
 3. magnetically
  • nieodparcie (np. pociągać kogoś)
 4. compellingly  
 5. irrefragably
czasownik
 1. defend ***
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [TRANSITIVE]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 2. counter ***
 3. resist ***
  • stawiać opór, odpierać (np. atak) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't think we will be able to resist. (Nie sądzę, abyśmy byli w stanie stawiać opór.)
   They are planning to attack us tonight but we have to resist. (Planują nas dziś zaatakować, ale musimy stawiać opór.)
 4. deflect
 5. refute
 6. repel
 7. parry
 8. rebut
 9. repulse
phrasal verb
 1. drive back
 2. answer back
czasownik
 1. rejoin
phrasal verb
 1. fight something off , fight off something
  • zwalczać coś, odpierać coś
   You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu. (Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.)
   I don't know how much longer the soldiers will be able to fight off the attack. (Nie wiem, jak długo jeszcze żołnierze będą w stanie odpierać atak.)
 2. beat something off  

Powiązane zwroty — "nieodparcie"

czasownik
przeć = thrust +1 znaczenie
przymiotnik
nieodparty = distinct +7 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
odparcie = parry +1 znaczenie
przysłówek
Zobacz także: nieodpartość

powered by  eTutor logo