PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"nieożywiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieożywiony" po polsku

nieożywiony

przymiotnik
 1. inanimate
  • nieożywiony, martwy (o przedmiotach)
 2. abiotic
 3. insensate
 4. nonliving
 5. non-living  
 6. unenlivened  
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [TRANSITIVE]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. activate *
 3. revitalize , revitalise British English
 4. brighten *
 5. resurrect
 6. relive
 7. rekindle
 8. reinvigorate
 9. resuscitate
 10. galvanize , galvanise British English
 11. liven , liven up  
 12. exhilarate  
 13. vitalize , vitalise British English
 14. vivify  
 15. revivify
 16. innerve
phrasal verb
 1. brighten up
 2. zing up
czasownik
 1. brisk
  • ożywiać, ożywić (np. atmosferę)
   She is a person who brisks the atmosphere. (Ona jest osobą, która ożywia atmosferę.)
   I will brisk this company! (Ożywię to towarzystwo!)
 2. ginger informal ** , ginger up
  • ożywić (np. atmosferę)
   I have to ginger up the atmosphere. (Muszę ożywić atmosferę.)
 3. animate
 4. enliven
  • ożywiać, ożywić (np. pokój, przemowę)
   I will enliven my speech with a joke. (Ożywię moją przemowę żartem.)
   The lights enlivened the room. (Światełka ożywiły pokój.)
 5. rouse
 6. come alive
 7. rejuvenate
 8. invigorate
 9. inspirit , także: enspirit
phrasal verb
 1. brisk up
 2. juice up
rzeczownik
 1. bring alive   informal
idiom
 1. jazz somebody up  
  The drink he gave me jazzed me up. (Drink, który mi podał, ożywił mnie.)
  Let the music jazz them up. (Pozwól muzyce ożywić ich.)
czasownik
 1. come alive
phrasal verb
 1. warm up *
czasownik
 1. rally **
 2. come to life
phrasal verb
 1. perk up   informal

Powiązane zwroty — "nieożywiony"

rzeczownik
życie = life +3 znaczenia
ożywienie = activity +14 znaczeń
ożywianie = stimulation +2 znaczenia
przymiotnik
ożywiony = active +14 znaczeń
czasownik
idiom
phrasal verb
inne
przysłówek
Zobacz także: ożywianie sięajiva

powered by  eTutor logo