"nienatywny użytkownik języka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nienatywny użytkownik języka" po polsku

"nienatywny użytkownik języka" — Słownik kolokacji angielskich

non-native speaker kolokacja
  1. non-native przymiotnik + speaker rzeczownik = nierodowity użytkownik języka, nierodzimy użytkownik języka, nienatywny użytkownik języka
    Zwykła kolokacja

    Education officials still expect the revised scores, to be made public on July 15, will show some improvement by non-native speakers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo