BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"niechcący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niechcący" po polsku

niechcący

przysłówek
 1. inadvertently
 2. casually *
  • mimowolnie, niechcący (np. obrazić)
   I think I casually offended her. (Myślę, że niechcący ją obraziłem.)
   She didn't want to, but she casually hurt me. (Ona nie chciała, ale mimowolnie mnie zraniła.)
 3. unintentionally
  • nieumyślnie, niechcący
   By saying it, she unintentionally hurt my feelings. (Mówiąc to, ona niechcący zraniła moje uczucia.)
   They started the fire unintentionally. (Oni nieumyślnie spowodowali pożar.)
obrazek do "want" po polsku Birthday Cake with a Birthday
czasownik
 1. want , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Do you want to go home? (Czy chcesz iść do domu?)
  What do you want from me? (Czego chcesz ode mnie?)
  You can go with me if you want to. (Możesz iść ze mną, jeśli chcesz.)
 2. wish ****
  • życzyć sobie, chcieć, zażyczyć
   I wish you happiness. (Życzę ci szczęścia.)
   Be careful what you wish for. (Uważaj, czego sobie życzysz.)
   He wished me good luck on the exam. (On życzył mi powodzenia na egzaminie.)
 3. fancy **
 4. will *****   dawne użycie [przechodni/nieprzechodni]
  I will help you because I love you. (Chcę ci pomóc, ponieważ cię kocham.)
  He won't see me. (On nie chce mnie widzieć.)
 5. wanna język mówiony
  • chcieć (nieformalny sposób powiedzenia, że chce się coś zrobić), skrót od "want to" (nieformalny) potocznie
   I know it's not entirely safe, but I wanna try. (Wiem, że nie jest to całkowicie bezpieczne, ale chcę spróbować.)
   Do you wanna go? (Chcesz iść?)
   Skróty gotta, wanna i gonna występują w nieformalnym języku mówionym. Pojawiają się slangu, tekstach piosenek itd.
phrasal verb
 1. care for something **
 1. will have something ****
czasownik
 1. hate ***
czasownik
 1. deign
  • raczyć, zechcieć
   I asked her, but she didn't deign to answer me. (Spytałem ją, ale ona nie raczyła mi odpowiedzieć.)

powered by  eTutor logo