BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nie chcieć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie chcieć czegoś" po polsku

nie chcieć czegoś

czasownik
 1. off *****
czasownik
 1. hate ***
  • nie chcieć, nie móc znieść [TRANSITIVE]
   But I hate to think of your husband coming home. (Ale nie mogę znieść myśli, że twój mąż wraca do domu.)
   I hate to say this, but life is like high school. (Nie chcę tego mówić, ale życie jest jak liceum.)
Birthday Cake with a Birthday
czasownik
 1. want , *****   [TRANSITIVE]
  Do you want to go home? (Czy chcesz iść do domu?)
  What do you want from me? (Czego chcesz ode mnie?)
  You can go with me if you want to. (Możesz iść ze mną, jeśli chcesz.)
 2. wish ****
  • życzyć sobie, chcieć, zażyczyć
   I wish you happiness. (Życzę ci szczęścia.)
   Be careful what you wish for. (Uważaj, czego sobie życzysz.)
   He wished me good luck on the exam. (On życzył mi powodzenia na egzaminie.)
 3. fancy **
 4. will *****   old use [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I will help you because I love you. (Chcę ci pomóc, ponieważ cię kocham.)
  He won't see me. (On nie chce mnie widzieć.)
 5. wanna spoken
  • chcieć (nieformalny sposób powiedzenia, że chce się coś zrobić), skrót od "want to" (nieformalny) informal
   I know it's not entirely safe, but I wanna try. (Wiem, że nie jest to całkowicie bezpieczne, ale chcę spróbować.)
   Do you wanna go? (Chcesz iść?)
   Skróty gotta, wanna i gonna występują w nieformalnym języku mówionym. Pojawiają się slangu, tekstach piosenek itd.
phrasal verb
 1. care for something **
 1. will have something ****
  • zechcieć czegoś, mieć ochotę na coś (używane w grzecznych pytaniach) spoken
   Will you have cake or tea? (Czy masz ochotę na ciasto lub herbatę?)
   I will have a cup of hot chocolate and a doughnut. (Mam ochotę na filiżankę gorącej czekolady i pączka.)
czasownik
 1. deign
  • raczyć, zechcieć
   I asked her, but she didn't deign to answer me. (Spytałem ją, ale ona nie raczyła mi odpowiedzieć.)

powered by  eTutor logo