"news wire" — Słownik kolokacji angielskich

news wire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości drut
  1. news rzeczownik + wire rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The news wire is supposed to be reserved for serious UK business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo