"news weekly" — Słownik kolokacji angielskich

news weekly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości tygodnik
  1. news rzeczownik + weekly rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is rewarded by cover articles in two major news weeklies and energetic speculation among the pundits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo