"news tip" — Słownik kolokacji angielskich

news tip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości wskazówka
  1. news rzeczownik + tip rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Use this form to send us news tips, corrections, media inquiries, and more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo