"news surprises" — Słownik kolokacji angielskich

news surprises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości niespodzianki
  1. news rzeczownik + surprise czasownik
    Luźna kolokacja

    This news distressed Levi, but it did not surprise him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo