"news suggests" — Słownik kolokacji angielskich

news suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości sugeruje
  1. news rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news from Portugal suggested the imminent arrival of the fleet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo