"news special" — Słownik kolokacji angielskich

news special kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości specjalny
  1. news rzeczownik + special rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During breaking news events, news specials may also be aired on the channel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo