"news shakes" — Słownik kolokacji angielskich

news shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości koktajle mleczne
  1. news rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Given what she already knew, that news about the biochemical weapon had shaken her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo