"news series" — Słownik kolokacji angielskich

news series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości seria
  1. news rzeczownik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Barnett also produced a news series on heroin use in American suburbs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo