"news says" — Słownik kolokacji angielskich

news says kolokacja
Popularniejsza odmiana: News says
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości mówi
  1. news rzeczownik + say czasownik
    Zwykła kolokacja

    The News says it has lost $115 million during the last decade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo