"news raises" — Słownik kolokacji angielskich

news raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości podnosi
  1. news rzeczownik + raise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, the mixed news about Vioxx raises questions of risk and benefit that science simply cannot answer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo